konserwacja

PRZEGLĄDY

Zgodnie z zaleceniami producentów wykonujemy kwartalne, półroczne oraz roczne przeglądy systemów detekcji gazu.Błędnie działający detektor, to nieprawidłowe działanie systemu powodujące również fałszywe alarmy.

Na czas napraw instalujemy nowe detektory umożliwiające prawidłową pracę systemu do czasu zakończenia kalibracji. W przypadku wystąpienia awarii, sensory przekazywane są do producenta danego modelu (współpracujemy z wszystkimi wiodącymi polskimi producentami).

KONTAKT