kalibracja

KALIBRACJA

Regulacja czułości układu pomiarowego detektora. Niezbędna i podstawowa operacja mająca na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu detekcji gazu.

W zależności od rodzaju sensora jaki został użyty do budowy detektora gazu, urządzenie z biegiem czasu traci swoją czułość. Dlatego kalibracja powinna być wykonywana regularnie. Nasza Firma posiada procedury imożliwości techniczne do przeprowadzania procesu kalibracji na kilka sposobów: podmiany, demontażu i serwisowaniu czujnika oraz usługi „na miejscu”.

Przy każdym typie usługi doradzamy jak zapewnić  nieprzerwaną pracę systemu detekcji gazu, by obiekt nie został wyłączony z eksploatacji na czas serwisu.

Kalibrację czujników można wykonać na kilka sposobów:

  • Podmiana. Możemy zakupić nowe głowice pomiarowe. „Stare” zdemontować i wykorzystać przy następnej kalibracji. Nie jest możliwa we wszystkim modelach czujników.
  • Demontaż czujnika (głowicy pomiarowej, modułu sensora – różne nazewnictwo w zależności od producenta) i odesłanie go do producenta lub niezależnego serwisu. Po wykonaniu regulacji montujemy na miejscu.
  • Kalibracja czujników na obiekcie. Usługa wykonywana jest na miejscu. Pracownicy serwisu wykonują regulacje bez demontowania urządzeń – praca systemu detekcji gazu jest nieprzerwana. Wszystkie możliwe do wykonania naprawy wykonywane są na miejscu. Jest to metoda najczęściej wybierana przez klientów. Cechuje się przystępną ceną oraz krótkim czasem wykonania usługi.
KONTAKT